OBJECTIU GENERAL

L'objectiu general del programa de prevenció és:

Fomentar la visibilitat de la problemàtica del consum de cocaïna i incrementar el grau de conscienciació social sobre la mateixa.

Previndre el consum de cocaïna mitjançant l'estratègia de reducció de riscos.

Promoure les conductes responsables en l'oci recreatiu juvenil mitjançant l'adquisició de competències, per part dels joves, sobre els riscos que comporta el consum recreatiu de cocaïna.

Desprestigiar la imatge de la cocaïna.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

A partir d'estos objectius generals, i davant el nou període del programa per al 2011, Controla Club es proposa adaptar tots estos fins a l'actual entorn de crisi econòmica i de deteriorament i empobriment de la problemàtica dels consums de drogues, especialment de la cocaïna, tenint en compte la manera com la crisi ha determinat la naturalesa dels consums recreatius de drogues en l'actualitat.

DESMITIFICAR LA COCA COM ELEMENT DE DIVERSIÓ: explotar la importància de la diversió en les conductes recreatives juvenils per estendre la idea que la coca no és divertida. L'ansietat compulsiva, els mals rotllos, l'agressivitat, l'egoisme i la prepotència que acompanya estos consums són incompatibles amb la diversió juvenil.

Incidir en l'impacte de la crisi en l'empobriment general de la problemàtica de les drogodependències, que en el cas de la cocaïna es posa de manifest en l'aparició de nous escenaris de consum de cocaïna relacionats amb la celebració de sopars i festes a les llars particulars i en els problemes generats amb l'adulteració i el tall de substàncies que afegixen nous riscos, d'efectes desconeguts, al consum d'esta droga.

Denunciar els efectes multiplicadors del policonsum d'alcohol i cocaïna.

Aprofundir en la sensibilització del sector de l'oci nocturn i la participació dels mitjans de comunicació en el debat social de la cocaïna.

ControlaClub

Sede Controla Club Madrid

Sede Controla Club València

C/ Esteban Dolz del Castellar, 5. | 46019 València

Tel.: 963 93 40 85

Email: controlaclub@controlaclub.org

Nosaltres

L'ASSOCIACIÓ CONTROLA CLUB és una ONG formada per tots aquells que participem i som protagonistes d'alguna manera dels espais de diversió.

El nostre objectiu és abordar la responsabilitat social en l'oci i per a això realitzem programes de prevenció, de conscienciació ciutadana i de drogodependències dirigits als jóvens i usuaris de l'oci nocturn.

Reconeixements

Premi Reina Sofia 2007