ACCIONS INFORMATIVES I DE SENSIBILITZACIÓ DIRIGIDES A LES EMPRESES, LOCALS DE LES ZONES D'OCI I EL PÚBLIC

Les accions presencials del programa són realitzades per mediadors socials de l'ONG degudament formats en el contingut i objectius del programa, i amb l'experiència i les habilitats socials necessàries per a l'execució d'este tipus d'activitats. Les activitats realitzades pels mediadors socials es desenvolupen a 3 nivells:

Instal·lació d'un punt d'informació. El punt d'informació o estand s'ubica en un lloc estratègic de les zones d'oci. La seua principal finalitat és servir-ne de punt de referència de la campanya, fent-la visible al públic de la zona.

Contacte amb els locals d'oci. Els mediadors socials de la campanya mantenen un estret contacte amb els responsables del servici d'admissió i els encarregats dels locals per garantir la seua col·laboració en la fixació dels suports gràfics de la campanya i en la difusió dels seus missatges. L'objectiu ací és mobilitzar al públic de la zona d'oci i garantir-ne l'impacte de la campanya.

Intervenció ambulant. Al principi de la nit alguns mediadors socials s'hi disposen en els principals punts d'accés a la pròpia zona d'oci distribuint fullets informatius per garantir que tot aquell que hi entra a la mateixa coneix la campanya. L'altra part de l'equip de mediadors socials recorreran els carrers més concorreguts complint les funcions encomanades.

 

ACCIONS INFORMATIVES I EXPLICATIVES SOBRE EL CONTINGUT DE LA CAMPANYA DIRIGIDA ALS AGENTS SOCIALS IMPLICATS.

En el marc d'este pla d'accions informatives i explicatives els portaveus del programa "Diverteix-te sense Molestar" posaran en marxa una agenda de reunions amb la Federació Regional d'Associacions de Veïns (FRAVM), les associacions empresarials del sector hostaler i recreatiu, amb el Consell de la Joventut, associacions de consumidors, etc. Amb l'objectiu de demanar el suport dels col·lectius implicats per facilitar-ne la consecució dels objectius d'aquest.

 

ATENCIÓ AL PÚBLIC

L'ONG Controla Club posa a disposició del públic el correu electrònic com a mecanisme d'interacció amb el públic. D'altra banda s'activa una línia de telèfon per mantenir el contacte permanent els organismes municipals i les forces d'ordre així com informar als col·lectius implicats en l'execució del programa.

 

SUPORTS PUBLICITARIS EXTERIORS: OPIS, MUPIS, ETC.

Paral·lelament a les activitats relacionades anteriorment es desenvolupa una campanya publicitària en els diferents elements de mobiliari urbà de la ciutat (opis, mupis i columnes) propers a les zones d'actuació amb la intenció de fer visibles els missatges de la campanya a la resta de ciutadans.

 

ACTIVITATS DE LA CAMPANYA A INTERNET I LES XARXES SOCIALS.

Tenint en compte el paper fonamental que juga Internet i les xarxes socials com a canals de comunicació en la societat actual, es creen els diferents perfils a Facebook, tuenti, etc., Per a la difusió dels missatges i les activitats de la campanya i desenvolupar i promoure la participació dels grups d'amics a la campanya.

 

ESTUDI PSICOSOCIAL SOBRE PERCEPCIÓ DE L'IMPACTE DE L'OCI

Un dels principals objectius del programa és la realització de l'Estudi Psicosocial sobre el soroll en l'oci nocturn, amb el qual es pot conéixer la percepció que tenen els usuaris d'oci en horari nocturn sobre el soroll i les molèsties per, d'esta manera, poder modificar els hàbits i incrementar la responsabilitat durant el temps d'esplai.

 

ANÀLISI DAFO I INVESTIGACIÓ FUNCIONAMENT ZONES D'OCI

Tenint en compte la diversitat i la complexitat de l'oferta d'oci nocturn de les ciutats i la necessitat de conéixer totes les seues particularitats, Controla Club proposa, paral·lelament a la realització de les accions itinerants d'intervenció, dur a terme una tasca d'investigació de les diferents problemàtiques que sorgixen en les diferents zones d'oci de la capital, de manera que obtinguem una informació valuosa de cara a sistematitzar futures actuacions de conscienciació i intervenció.

 

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Valencia

Ayuntamiento de Castellón

Ayuntamiento de Gandía

Ayuntamiento de Toledo

divertete sin molestar

Divertix-te sense molestar

ControlaClub

Sede Controla Club Madrid

Sede Controla Club València

C/ Esteban Dolz del Castellar, 5. | 46019 València

Tel.: 963 93 40 85

Email: controlaclub@controlaclub.org

Nosaltres

L'ASSOCIACIÓ CONTROLA CLUB és una ONG formada per tots aquells que participem i som protagonistes d'alguna manera dels espais de diversió.

El nostre objectiu és abordar la responsabilitat social en l'oci i per a això realitzem programes de prevenció, de conscienciació ciutadana i de drogodependències dirigits als jóvens i usuaris de l'oci nocturn.

Reconeixements

Premi Reina Sofia 2007