Mescles

El policonsum és la combinació de dues o més substàncies i concerneix una sèrie de riscos que amb un consum per separat no apareix. Està present en gran part de les urgències hospitalàries per consum recreatiu de drogues d'abús, sent l'alcohol la substància que en més ocasions s'associa a aquest. No obstant això, el policonsum és una realitat i pot produir-se dins d'un consum experimental, ocasional, habitual i/o compulsiu. Abans de res, el nostre objectiu és el d'informar dels possibles riscos que comporta. A continuació detallem les combinacions atenent a la classificació segons afecten al Sistema Nerviós Central (depresoras, estimulants i alucinógenes). Però cal tenir en compte que les diferents substàncies interaccionen de forma particular. Per tot allò, recomanem que si voleu ampliar informació podeu acudir a la següent taula del projecte TripSit Drug

 

DEPRESSOR + DEPRESSOR

Les drogues depresoras del sistema nerviós central, són aquelles que ralenteixen o inhibeixen una o diverses funcions de l'activitat cerebral. Classifiquem com a drogues depressores pels seus efectes principalment a l'alcohol, els hipnosedantes (benzodiacepinas i els barbitúricos), el GHB, el Popper , la Ketamina (que també és disociativa)… Aquestes substàncies tenen un efecte sinèrgic, és a dir, els seus efectes no se sumen sinó que es multipliquen i els riscos de sobredosis augmenten podent ser impredictibles i incontrolables entre els consumidors. Les mescles d'alcohol amb GHB, Ketamina i hipnosedantes són especialment perilloses i poden provocar estats profunds de sedació amb pèrdua de consciència i arribar fins i tot al coma.

 

DEPRESSOR + ESTIMULANT

En barrejar un depressor amb estimulant es contraresten els efectes, per la qual cosa la persona acaba consumint més quantitat d'una de les dues substàncies o d'ambdues – augmentant el risc de toxicitat.

Les mescles que més es realitzen dins d'aquesta categoria són alcohol + cocaïna, alcohol + speed, alcohol + MDMA (encara que estiga també està classificat com empatógen) i alcohol + begudes energètiques.

La combinació d'alcohol amb cocaïna a més provoca la formació del cocaetileno, un metabòlit altament tòxic que provoca que s'augmenti el risc de cardiotoxicidad, convulsions i alteracions del sistema immunitari. D'altra banda, la combinació d'alcohol amb MDMA pot provocar un cop de calor, deshidratació i augment de la temperatura corporal.

 

DEPRESSOR + AL·LUCINOGEN

La combinació de depressors amb al·lucinògens com el LSD, el 2CB o els bolets al·lucinògens embruta l'efecte al·lucinogen d'aquestes i pot acabar convertint-se en un mal viatge.

 

ESTIMULANT + ESTIMULANT

La combinació d'estimulants provoca una sobrestimulació i per tant un augment dels efectes estimulants: ansietat, taquicàrdies, augment de la pressió arterial i augment del ritme cardíac.

 

ESTIMULANT + AL·LUCINOGEN

Els efectes al·lucinogens de la substància es redueixen considerablement en barrejar-los amb drogues estimulants.

Una altra de les combinacions que és la del MDMA amb LSD, pot provocar un efecte empatógen al viatge amb LSD o un efecte més tripos al MDMA.

 

AL·LUCINOGEN + AL·LUCINOGEN

La combinació de drogues alucinógenas pot provocar experiències psicodèliques molt intenses. Considera que els al·lucinogens ja són suficientment forts com per barrejar-los entre si.

 

ControlaClub

Sede Controla Club València

C/ Esteban Dolz del Castellar, 5. | 46019 València

Tel.: 963 93 40 85

Sede Controla Club Madrid

Email: controlaclub@controlaclub.org

Nosaltres

L'ASSOCIACIÓ CONTROLA CLUB és una ONG formada per tots aquells que participem i som protagonistes d'alguna manera dels espais de diversió.

El nostre objectiu és abordar la responsabilitat social en l'oci i per a això realitzem programes de prevenció, de conscienciació ciutadana i de drogodependències dirigits als jóvens i usuaris de l'oci nocturn.

Reconeixements

Premi Reina Sofia 2007