2º Taller del Programa "Servicio Responsable" en el entorno de los Festivales Musicales

El martes 17 de mayo tuvo lugar en Sevilla el 2º Taller del Programa "Servicio Responsable" en el entorno de los Festivales Musicales. El objetivo del taller fue el abordaje del fomento de los objetivos del programa "Servicio Responsable" en otros espacios de ocio, como son los festivales musicales, mediante el fomento de las buenas prácticas en materia de drogodependencias por parte de aquellas empresas encargadas de la producción de estos eventos.

El Taller contó con la participación de la Junta de Andalucía y la ONG Controla Club, así como con representantes de las empresas productoras de estos eventos en Andalucía, de las empresas de servicios subcontratadas y de los propios trabajadores, de técnicos y representantes de las administraciones públicas en drogodependencias. Gracias Sevilla por tan buena acogida, gracias Andalucía!

ControlaClub

Sede Controla Club Madrid

Sede Controla Club València

C/ Esteban Dolz del Castellar, 5. | 46019 València

Tel.: 963 93 40 85

Email: controlaclub@controlaclub.org

Nosaltres

L'ASSOCIACIÓ CONTROLA CLUB és una ONG formada per tots aquells que participem i som protagonistes d'alguna manera dels espais de diversió.

El nostre objectiu és abordar la responsabilitat social en l'oci i per a això realitzem programes de prevenció, de conscienciació ciutadana i de drogodependències dirigits als jóvens i usuaris de l'oci nocturn.

Reconeixements

Premi Reina Sofia 2007