logo campania fallas 2018

 

PREMI FALLER CONTROLA CLUB 2018

 

BASES PREMIS

L’ONG CONTROLA CLUB, dedicada a informar als joves sobre els problemes que poden provocar el consum d’alcohol i drogues en els espais de diversió, covoca a les comissions falleres a una nova edició del Premi Controla Club destinat a premiar la millor escena que transmeta els valors de la campanya “Si te’n passes, t’ho perds”. Pots trovar aquestes bases i el formulari d’inscripció a la web de Junta Central Fallera i en www.controlaclub.org

Participants

Podran participar en aquest concurs totes les comissions inscrites en Junta Central Fallera que ho desitgen, quedant excloses les comissions infantils.

Forma de participar i termini

Les comissions falleres que desitgen participar hauran de manifestar la seua voluntat de fer-ho en la present convocatòria, per la qual cosa hauran d’emplenar el butlletí d’inscripció adjunt i enviar-ho o lliurar-ho a Junta Central Fallera. El termini d’inscripció comença el 8 de gener del 2018.

Condicions

L’escena que participe haurà d’estar inclosa en el conjunt del monument faller. Cada comissió podrà presentar tantes escenes com desitge.

Les mesures i la técnica seran lliures. Deuran fer referència al lema de la campanya “Si te’n passes, t’ho perds” i tractaran sobre els diferents problemes que pot provocar el consum d’alcohol o de drogues a l’hora de divertir-se, destacant els valors positius de l’oci amb control.

Jurats i Premis

L’associació Controla Club designarà el jurat, compost per membres de l’associació i de les diferents arts plàstiques, així com dels mitjans de comunicación especialitzats en joventut i oci. La fallada del jurat serà inapel·lable i es comunicarà als premiats en els dies posteriors a la seua adopció.

A proposta del jurat es concedirà un primer premi de 600 euros més palet i un segon premi de 200 euros més palet. Les imatges de les escenes premiades podran ser reproduïdes per part de l’Associació Controla Club amb finalitats promocionals. El premi està subjecte als impostos i retencions vigents segons la llei.

Acceptació de les Bases

La inscripció i participació en aquest premi suposa la total acceptació d’aquestes bases.

El termini d’inscripció s’acaba l’14 de març del 2018.

MÉS INFORMACIÓ:

Tel: 963934085

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE ESCENAS, NINOTS Y CARTELES

En relación a la convocatoria de los Premios Falleros Controla Club, queremos ofrecer unas breves indicaciones sobre aquellas temáticas que serán evaluadas de cara a la concesión de los premios de 2018 y así dar tiempo, tanto a artistas como a comisiones, para preparar adecuadamente su participación en ellos.

Contenido de los mensajes

 1. Prevención, concienciación y sensibilización sobre consumos abusivos de alcohol y otras drogas.
 2. Problemáticas asociadas al consumo de alcohol y otras drogas:
  • Uso responsable de la pólvora.
  • Prevención sobre binomio alcohol y conducción.
  • Mensajes sobre civismo y/o vandalismo, suciedad, molestias vecinales…
  • Protección al menor.
  • Dispensación responsable de alcohol en casales, verbenas…
  • Organización responsable del colectivo fallero (mejoras en el control de las barras, en la seguridad en el almacenamiento de la pólvora, en los horarios de las verbenas…).
 3. Presencia de la marca Controla Club y slogan campaña “Si te pasas, te lo pierdes”.

 

Calidad de la escena

 1. Se valorará la inclusión equilibrada de la escena dentro del monumento (a nivel estético y estructural).
 2. La vinculación de la temática de la escena con la temática general de la falla.
 3. También se valorará la calidad del diseño de la escena y los ninots en sí mismos, los acabados, etc.

ControlaClub

Office Controla Club Valencia

C/ Esteban Dolz del Castellar, 5. | 46019 Valencia

Tel.: 963 93 40 85

Office Controla Club Madrid

Email: controlaclub@controlaclub.org

Who we are?

The ASSOCIATION CONTROLA CLUB is an NGO formed by all those who participate and are involved in some way in the spaces of entertainment.

Our goal is to address social responsibility in the areas of leisure. We do prevention programs, of public awareness and of drug addiction aimed to teenagers and users of nightlife.

Acknowledgments

Queen Sofia Award 2007

Search