LA CAMPANYA “PROTEGE TU DIVERSIÓN” ATERRA A ELX, ALBACETE, MÚRCIA, CASTELLÓ Y MIERES

Durant les pròximes setmanes l'ONG Controla Club, dins del programa “Servicio Resonsable” i amb el finançament de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, posarà en marxa en diferents municipis del país la campanya “Protege tu Diversión”, dirigida a fomentar el compliment de les mesures de prevenció enfront de la Covid-19 en els espais d'oci on es duen a terme consums d'alcohol i altres drogues.

La pandèmia generada per la Covid-19 ha provocat l'aparició de nous riscos higienicosanitaris relacionats amb el consum recreatiu de drogues, per la qual cosa sorgeix la necessitat activar diversos mecanismes dirigits a disminuir aquests riscos, especialment en un moment com l'actual en el qual s'està reprenent l'activitat de l'hostaleria i l'oci nocturn.

Sota l'eslògan “Protegeix la teua diversió”, i davant aquesta inèdita situació, la campanya posarà en marxa una bateria d'activitats mitjançant les quals es pretén abordar aquests nous riscos higienicosanitaris, tant en l'aplicació dels propis protocols d'actuació per part de l'hostaleria i l'oci nocturn com a l'hora de transmetre al públic missatges i recomanacions clars que contribuïsquen a potenciar espais d'oci saludables.

La campanya, a més, suposa l'establiment de nous canals de diàleg i col·laboració entre el sector hostaler i les diferents administracions i organismes públics, basada en la mútua confiança i en la capacitat per a dur a terme activitats capaces de solucionar els problemes i abordar els reptes del sector de l'oci, l'hostaleria i el turisme.

Respecte a les principals activitats que desenvoluparà la campanya, aquestes són, d'una banda, la distribució d'un Codi de Bones Pràctiques Professionals en el Sector Hostaler amb recomanacions i consells per a la reducció dels riscos relacionats amb la Covid-19 i la distribució de cartelleria informativa amb consells dirigits a les persones clientes dels establiments hostalers.

D'altra banda, i amb l'objectiu de contribuir a enfortir la transmissió dels missatges al públic, un equip de mediadores i mediadors socials de l'ONG Controla Club, formats en intervenció en entorns d'oci, recorreran diferents zones d'oci dels municipis per a difondre els missatges de la campanya i resoldre qualsevol tipus de dubte que puga sorgir sobre el compliment de les recomanacions i els protocols d'actuació.

Finalment, la campanya també permetrà dur a terme un estudi sobre el comportament dels establiments i del públic de les zones d'oci enfront de l'amenaça de la Covid-19 i la seua relació amb els efectes del consum recreatiu d'alcohol i altres drogues.

ControlaClub

Sede Controla Club València

C/ Esteban Dolz del Castellar, 5. | 46019 València

Tel.: 963 93 40 85

Sede Controla Club Madrid

Email: controlaclub@controlaclub.org

Nosaltres

L'ASSOCIACIÓ CONTROLA CLUB és una ONG formada per tots aquells que participem i som protagonistes d'alguna manera dels espais de diversió.

El nostre objectiu és abordar la responsabilitat social en l'oci i per a això realitzem programes de prevenció, de conscienciació ciutadana i de drogodependències dirigits als jóvens i usuaris de l'oci nocturn.

Reconeixements

Premi Reina Sofia 2007