CONTROLA CLUB ELABORA UN CODI DE BONES PRÀCTIQUES COVID-19 PER A HOSTALERIA

En l'actualitat, la pandèmia generada per la Covid-19 ha provocat l'aparició de nous riscos sanitaris relacionats amb el desenvolupament de les activitats recreatives dels ciutadans, que es veuen agreujats pels efectes del consum recreatiu d'alcohol i altres drogues.

Tenint en compte que l'oci nocturn i l'hostaleria són els principals espais en els quals els ciutadans desenvolupen les seues activitats recreatives i de socialització, ha sorgit la necessitat elaborar una sèrie de consells i recomanacions destinats a facilitar la labor dels professionals del sector hostaler de cara a minimitzar els riscos que comporta aquesta malaltia en el context dels consums recreatius d'alcohol, tant en l'aplicació dels seus propis protocols d'actuació com a l'hora de transmetre al públic missatges i recomanacions clars que contribuïsquen a potenciar espais d'oci més saludables.

Les principals mesures per a reduir qualsevol risc associat al consum recreatiu d'alcohol en espais d'hostaleria i d'oci, inclosos els riscos generats per la Covid-19, són dispensar alcohol amb responsabilitat, no dispensar alcohol a menors d'edat i evitar la venda, tràfic i consum de drogues il·legals en els establiments hostalers. Però també poden aplicar-se altres mesures i normes de funcionament que contribuïsquen a evitar o reduir els riscos generats per la Covid-19 associats el consum d'alcohol en espais d'oci.

Per tot això, Controla Club, en el programa “Servei Responsable”, ha elaborat un nou Codi de Bones Pràctiques Professionals dirigit al Sector Hostaler amb l'objectiu de reduir els riscos sobre drogodependències relacionats amb la Covid-19.

El Codi de Bones Pràctiques Professionals en el Sector Hostaler per a la reducció de riscos sobre drogodependències relacionats amb la Covid-19 està disponible per a descàrrega en la pàgina web del programa "Servei Responsable":

www.servicioresponsable.org

ControlaClub

Sede Controla Club Madrid

Sede Controla Club València

C/ Esteban Dolz del Castellar, 5. | 46019 València

Tel.: 963 93 40 85

Email: controlaclub@controlaclub.org

Nosaltres

L'ASSOCIACIÓ CONTROLA CLUB és una ONG formada per tots aquells que participem i som protagonistes d'alguna manera dels espais de diversió.

El nostre objectiu és abordar la responsabilitat social en l'oci i per a això realitzem programes de prevenció, de conscienciació ciutadana i de drogodependències dirigits als jóvens i usuaris de l'oci nocturn.

Reconeixements

Premi Reina Sofia 2007